กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ด่านค่ะ

อำเภอเมือง

 1. บ้านคลองอุดมสุข
 2. บ้านห้วย
 3. บ้านเหล่ากกโก
 4. บ้านเนินสวนอ้อย
 5. บ้านใหม่ถาวร

อำเภอคลองหาด

 1. บ้านซับถาวร
 2. บ้านห้วยไคร้

อำเภอวังน้ำเย็น

 1. บ้านหนองสมบูรณ์
 2. บ้านดอนดินแดง
 3. บ้านหนองผักหนาม

อำเภอเขาฉกรรจ์

 1. บ้านเขาสามสิบ

อำเภอวังสมบูรณ์

 1. วังไผ่
 2. บ้านคลองเจริญสุข

nut59

ติดต่อเรา