มอบเกียรติบัตรสาระเรียนรู้ภาษาไทย

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว คณะครู และนักเรียนยืนไว้อาลัย ๙๙ วินาที ร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ไว้อาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทนักเรียนในช่วงเช้า มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในโครงการทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือ ช่วงชั้น ป.1-3 ช่วงชั้น ป.4-6 ชนะเลิศท่องอาขยาน ช่วงชั้น ป.1-3 ช่วงชั้น ป.4-6

15032201_1219569011436460_5794380326070905538_n

15036401_1219568994769795_6093967826505816594_n

15055890_1219570044769690_3359216017795886775_n

14980742_1219568521436509_4880760707094439350_n

15056219_1219570161436345_3536457042704087589_n

click

ติดต่อเรา