ป้ายความรู้ เรื่อง แผงโซลาเซลล์

ป้ายความรู้ เรื่อง แผงโซลาเซลล์ ของโครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ขอขอบคุณบริษัท egco เป็นอย่างสูง ที่มอบแหล่งเรียนรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) มาให้โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

25591116-14956452_1415162495175125_6307634419065844807_n 25591116-14993298_1415162575175117_6088605926362816358_n 25591116-15055611_1415162895175085_2088076726879697424_n 25591116-15056368_1415162848508423_9115863481541985581_n 25591116-15078582_1415162518508456_8189712685449126923_n

ติดต่อเรา