การก่อสร้างสนามเด็กเล่นฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 พระคุณเจ้า พระครูสมุห์ มุนินสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ให้ความเมตตามาช่วยดูรูปแบบการก่อสร้างสนามเด็กเล่นฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ได้กราบนมัสการและชี้แจงการดำเนินงาน

1

2

3-2

4

25591116-142789

25591116-142915

25591116-142917

25591116-142918

25591116-142920

25591116-142929

ติดต่อเรา