เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผลงานทางวิชาการคืน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเรียบร้อยแล้วนั้น จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามบัญชีนี้ มาติดต่อขอรับผลงานทางวิชาการกลับคืน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์รับผลงานคืน ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าว ต่อไป3

ติดต่อเรา