ประกาศ เล่มใบเสร็จ ที่โรงเรียนขอเบิกไว้ มาถึงแล้วค่ะ

ให้โรงเรียนในสังกัดที่ขอเบิกใบเสร็จไว้

มารับเล่มใบเสร็จได้เลย ตั้งแต่ 17 พ.ย. 59 เป็นต้นไป

ที่กลุ่มการเงินฯ ค่ะ

037-425465

085-2827779

ติดต่อเรา