ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29และซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

2222

ติดต่อเรา