ท่าตาสี FC

นายบรรบจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประถมศึกษา เครือข่ายตำบลตาหลังใน 

ระหว่างวันที่ 16-17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  

ณ  สนามกีฬา โรงเรียนชุนชนบ้านตาหลังใน

15073497_1223163337743240_7172308758778218781_n 15027366_1223159857743588_1675322043927685553_n-1 15036298_1223159994410241_6490355447307052625_n15032934_1223160094410231_7978142894454766858_n 15055658_1223160054410235_523739606522488128_n

ติดต่อเรา