โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

  1. แจ้งวิทยากร ตามราชื่อดังแนบ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิการยน 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
  2. แจ้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เตรียมอุปกรณ์ในการอบรม ดังนี้

          1. กรรไกร

          2. มีดคัตเตอร์

          3. ดินน้ำมัน

16-11-59-1scan

ติดต่อเรา