น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ผอ.คณะครูและนักเรียนร่วมน้อมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ณ ห้องประชุม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

1000

1004

1005

1001

1003

 

Message us