โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร๒ชั้น๔ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น๒ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อเรา