ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองหาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองหาด

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

15102102_10208225510744457_435322981_o

ติดต่อเรา