ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การฌาปนกิจ นายพยุง เข็มทอง

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การฌาปนกิจ นายพยุง เข็มทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระพ้อ ณ ฌาปณสถานวัดเหล่ากกโก ตำบลบ้านแก้ง วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย.2559 เวลา 16.00 น. ในการนี้เจ้าภาพขอเรียนเชิญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเรา