ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหาด

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ

15065007_10208225510504451_1224425036_o

ติดต่อเรา