แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

      โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีได้ทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากเบอร์037-513224  เป็นเบอร์โทรศัพท์ 037-247269

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Message us