โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ ห้องสมุด ICT บ้านพักครู 203/27 , 205/26 ส้วมนร.หญิง6ที่/49และส้วมนร.ชาย4ที่/49

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   สนามกีฬาอเนกประสงค์ ห้องสมุด ICT บ้านพักครู 203/27 , 205/26 ส้วมนร.หญิง6ที่/49และส้วมนร.ชาย4ที่/49

e-bidding

01pdf

02pdf

 

 

 

ติดต่อเรา