ประชุมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและคณะผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการ การจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

1

25591114-img_6808

25591114-img_6812

25591114-img_6818

click

ติดต่อเรา