ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณพ่อใหม่ เสนตา

ด้วย คุณพ่อใหม่ เสนตา บิดา นายทนงค์ เสนตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 6 บ้านทุ่งมงคล ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
– กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
– กำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งมงคล บ้านทุ่งมงคล ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
คณะเจ้าภาพจึงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่อใหม่ เสนตา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ติดต่อเรา