ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26111