ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียน ครั้งที่ 7/2559

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

25591110-img_6701

25591110-img_6705

25591110-img_6707

25591110-img_6709

25591110-img_6727

25591110-img_6775

25591110-img_6785

25591110-img_6787

25591110-img_6793

25591110-img_6802

click

ติดต่อเรา