สำรวจรายชื่อนักเรียนอ่านไม่ออก

โรงเรียนต่อไปนี้ โปรดส่งรายชื่อนักเรียน ป.1 – 3 ที่มีอ่านไม่ออกเขียนได้ ตามหนังสือ 04153/03656 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ภายในวันนี้ (11 พ.ย. 2559) เมลล์ [email protected]

 1. บ้านคลองมะละกอ
 2. สามัคคีประชาสรรค์
 3. บ้านลุงพลู
 4. บ้านภูเงิน
 5. บ้านหนองผักหนาม
 6. บ้านทัพหลวง
 7. บ้านวังใหม่
 8. บ้านคลองอุดม
 9. บ้านเขาตาง้อก
 10. บ้านคลองหาด
 11. บ้านคลองไก่เถื่อน

11-11-59-1scan0001 11-11-59-1scan0002 11-11-59-1scan0003 11-11-59-1scan0004 11-11-59-1scan0005 11-11-59-1scan0006 11-11-59-1scan0007

ติดต่อเรา