ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง”

นายไสว สารีบท  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มอบหมายให้นายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำลูกเสือ/เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา/โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน/โรงเรียนบ้านพระเพลิง/โรงเรียนวัดพวงนิมิต/โรงเรียนบ้านซับมะนาว/โรงเรียนบ้านวังบูรพา  รวม ๑๑๐ คน เข้าร่วมโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง” บริการเข็นรถวีลแชร์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย และคนพิการ ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

14937812_1152459484823364_924474297_n 14971879_1152459494823363_335654790_n 14996385_1152459444823368_22108541_n 14996391_1152459524823360_1953335286_n 14997082_1152459424823370_1889586542_n 14997138_1152459488156697_1376776681_n 14997258_1152459531490026_1860304769_n 14997271_1152459458156700_2125509950_n 14997281_1152459481490031_1481294841_n 15032399_1152459451490034_1608015257_n 15032417_1152459438156702_1799038951_n 15032534_1152459441490035_411153090_n 15032627_1152459508156695_2062926627_n 15033577_1152459511490028_967586424_n 15033632_1152459454823367_1079803383_n 15045669_1152459448156701_2025024031_n 15046174_1152459501490029_1958140922_n 15049569_1152459521490027_979425289_n 15049702_1152459421490037_1008096019_n 15049742_1152459434823369_1797947685_n 15050289_1152459514823361_1941075342_n 15050372_1152459504823362_2061403080_n 15050412_1152459498156696_102918293_n 15057765_1152459518156694_1863606179_n 15057833_1152459478156698_752081731_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา