ประกาศโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาทำสนามกีฬา ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน  เรื่อง  การยกเลิกประกาศสอบราคาทำสนามกีฬา ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล)

รายละเอียดประกาศ  1