การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โดยมีนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งในการประเมินครั้งนี้มีคุณครูผู้เข้ารับการประเมิน 2 ท่าน คือ นางสาวขวัญหทัย พรหมลา เอกวิชาภาษาอังกฤษ และนางสาวนาตยาโสรินทร์ เอกวิชาภาษาไทย และท่านผู้อำนวยการยังได้ให้คำแนะนำดีๆกับครูผู้ช่วย ในเรื่องของการใช้สื่อการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรวมทั้งการสอนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

1

3 5

6

7

25591109-img_6380

 

click-e1474680977668

 

ติดต่อเรา