พิธีกล่าวถวายความอาลัยและแปรอักษร โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีกล่าวถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อ.เขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการนี้ โรงเรียนได้นำนักเรียนขับร้องเพลงถวายความอาลัยฯ และแปรขบวนรูปตัวอักษรเป็นเลข ๙ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย

74973749747497574976  img_8798 img_8804 img_8808 img_8810 img_8811 img_8812 img_8815 img_8818 img_8820 img_8821 img_8822 img_8823 img_8824 img_8825 img_8826 img_8827 img_8828 img_8829 img_8830 img_8831 img_8832 img_8833 img_8834 img_8835 img_8839 img_8842 img_8845 img_8846 img_8847 img_8848 img_8849 img_8850 img_8851 img_8852 img_8853 img_8854 img_8855 img_8856 img_8857 img_8858 img_8859 img_8860 img_8861 img_8862 img_8863 img_8864 img_8865 img_8866 img_8867 img_8868 img_8869 img_8870 img_8871 img_8875 img_8876 img_8877 img_8878 img_8879 img_8880 img_8886 img_8887 img_8888 img_8889 img_8894 img_8895 img_8896 img_8900 img_8905 img_8907 img_8908 img_8909 img_8910 img_8911 img_8912 img_8913 img_8914 img_8915 img_8916 img_8917 img_8918 img_8920 img_8921 img_8923 img_8926 img_8927 img_8932 img_8933 img_8936 img_8937 img_8941 img_8955 img_8960 img_8961

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา