รับมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญนำโดยท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้พานักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท

img_7970 img_7971 img_7972 img_7975 img_7977 img_7979 img_7980 img_7985 img_7989 img_7991 img_7994 img_7995 img_7997 img_7999 img_8001 img_8003 img_8005 img_8006 rubtoon

เฟสบุ๊คโรงเรียนครับ

ว็บไซด์โรงเรียนครับ

ถนอมจิตร  พอใจ    รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา