พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านด่านฯ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

img_0940 img_0943 img_0946 img_0948 img_0952 img_0956 img_0957 img_0958 img_0960 img_0962 img_0964 img_0966 img_0971 img_0974 img_0976 img_0977 img_0979 img_0980 img_0982 img_0983 img_0985 img_0987 img_0989 img_0990 img_0991 img_0994 img_0996 img_0997 img_0998 img_0999 img_1001 img_1003 img_1005 img_1006 img_1010 img_1012 img_1013 img_1014 img_1015 img_1016 img_1017 img_1018 img_1019

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา