ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗IMG_5750 IMG_5754 IMG_5755 IMG_5761 IMG_5762 IMG_5763 IMG_5765 IMG_5768 IMG_5771

ติดต่อเรา