ชุมชนรักโรงเรียน..โรงเรียนรักชุมชน

ชุมชนรักโรงเรียน..โรงเรียนรักชุมชน

ท่านผู้อำนวยการ นายจุมพล สัณหวงศ์

ครูครูโรงเรียนบ้านหนองปรือฌาปณกิจศพ

นายประหยัด แสนพลี ชาวบ้านหมู่บ้านนาเจริญ

ร่วมสวดอภิธรรมศพหลวงตาหอย วัดหนองปรือ

Photo by: Ae Yingphot

ติดต่อ สพป.สก.1