“๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะ สมานฉันท์”

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะ สมานฉันท์” ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ เป็นจำนวนมาก

img_0811 img_0812 img_0813 img_0814 img_0815 img_0816 img_0817 img_0818 img_0819 img_0820 img_0821 img_0823 img_0824 img_0825 img_0826 img_0828 img_0829 img_0830 img_0835 img_0837 img_0838 img_0840 img_0843 img_0845 img_0846 img_0848 img_0849 img_0850 img_0851 img_0853 img_0854 img_0855 img_0856 img_0857 img_0858 img_0860 img_0861 img_0862 img_0863 img_0864 img_0865 img_0869 img_0870 img_0872 img_0878 img_0880 img_0883 img_0886 img_0887 img_0889 img_0890 img_0891 img_0892 img_0897 img_0899 img_0901 img_0914 img_0915 img_0917 img_0918 img_0919 img_0920 img_0921 img_0924 img_0927 img_0929 img_0931 img_0932 img_0933 img_0936 img_0939

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา