ประชุมผู้ปกครอง

img_5499 img_5498 img_5391 img_5407 img_5458 img_5495 img_5512

8 พ.ย. 59 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรมประชุมผู้ปกครองและแจกค่าอุปกรณ์เรียนฟรีตามนโยบาย ในการนี้นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทุกระดับชั้นและได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรรางวัลต่างๆมนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการแนะนำตัวของคุณครูคนใหม่จำนวน 5 คน ที่ได้มาบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ผ่านมา

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา