การจัดสอบโครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเข้ารับการสอบตามโครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์แและคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  ให้นำนักเรียนไปสอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ตามตารางสอบดังนี้

                      คณิตศาสตร์      สอบเวลา   09.30 น. – 11.30 น.

                      วิทยาศาสตร์     สอบเวลา   13.00 น. – 15.00 น.

 

ติดต่อเรา