ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ

ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว ขอเชิญท่านสมาชิกชมรม ผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

 

ติดต่อเรา