ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและแจกค่าอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 
และแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2559

dsc00070 dsc00165 dsc00166 dsc00169 dsc00188 dsc00192 dsc00210 dsc00216 dsc00219

ติดต่อเรา