ก้าวสู่ระดับภาค…

นักเรียนรับเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่66 ระดับเขตพื้นที่

ความภาคภูมิใจ…เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พาสมบูรณ์  ชีั้นป.3

 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวPisa ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  ก้าวสู่ระดับภาค

ณ ลานเสาธง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

13

12

11

10

14

ติดต่อเรา