ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๒๕๕๙

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนโดยได้มอบทุนการศึกษา และมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองด้วย

img_7820 img_7826 img_7834 img_7846 img_7859 img_7863 img_7869 img_7871 img_7872 img_7920 img_7929 img_7935 img_7937 img_7945 prachoom

เชิญชมเว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญครับ

เชิญชมเฟสบุ๊คโรงเรียนครับ

 

ถนอมจิตร  พอใจ รายงาน

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา