แจกโบว์ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย

ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู

พร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ ถวายความอาลัย เพื่อบริการประชาชนนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

*************

1

8

7

3

4

5

6    

ติดต่อเรา