ร่วมประดับผ้าขาว-ดำ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  ร่วมกันประดับผ้าขาว-ดำ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 19 ตุลาคม  2559

***************************

5

3

2

4

3-1

 

ติดต่อเรา