การดูแลและบำรุงรักษา จักรยานพระราชทาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว3766 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 แจ้งให้โรงเรียนประสานการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานพระราชทาน

กับวิทยาลัยเทคสระแก้ว และวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น นั้น  เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในการประสานงานของวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ผิดพลาด จึงขอแก้ไขเป็น ดังนี้ ** โรงเรียนในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น คลองหาด และวังสมบูรณ์ (รายชื่อดังแนบ) ให้ประสาน นายชัยสิทธิ์ คุณริยา

โทร 09 8830 8582

scan0028

 

ติดต่อเรา