ด่วน !! แจ้งรายชื่อ ร.ร. ที่ยังไม่ได้มารับแบบแปลนก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ให้มารับแบบแปลนก่อสร้างไปดำเนินการ ด่วน !

ติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มการเงินฯ ค่ะ 

037-425465 , 085-2827779

08112559

ติดต่อเรา