แจ้งโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 18 ราย (แก้ไขล่าสุด)

ให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง  18 ราย ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3771 ลงวันที่ 4 พ.ย.59

เนื่องจากอยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลกับ สพฐ.

ติดต่อเรา