ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประกวด  Best Practice ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  บัดนี้การดำเนินการได้ตัดสิ้นผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถประกาศผลได้ เนื่องจากบางโรงเรียนยังไม่มีรายละเอียด ชื่อครูและนักเรียน จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเพิ่มเติมแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อทางสพป.สระแก้ว เขต 1 จะทำประกาศพร้อมเกียรติบัตรให้กับทุกท่านต่อไป โดยให้ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ในลิงค์นี้https://docs.google.com/document/d/132axRq4RzL2Tr_SNoQNl4mS1-FK4YX_1G99d1IG93P0/edit?usp=sharing

 

 

ติดต่อเรา