น้อมถวายความอาลัย

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ขึ้นป้ายถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และจับผ้าตกแต่งบริเวณหน้าโรงเรียน

img_7769 img_7770 img_7779 img_7793 img_7796 img_7799 img_7800 img_7803

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาลอำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1