เลือกตั้งประธานสภานักเรียนหนองปรือ

เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

ประจำปีการศึกษา 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ วันที่ 18 มิถุนายน 2557

ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อฝัน

ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรค BNP สู่อาเซียน

ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคมิตรไมตรี

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง

คุณครูก็มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ

คุณน้าภารโรงก็มาเลือกด้วย

 

 

ลงทะเบียนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 

ได้เวลานับคะแนนกันแล้วว

 

ลุ้นๆๆๆๆ

ผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่หมายเลข 1 พรรคเพื่อฝัน 

โดยมี เด็กหญิงอารียา กองเส็ง เป็นประธานสภานักเรียน

ติดต่อเรา