ยินดีต้อนรับ นายนิมิตร สิทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

ยินดีต้อนรับ นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง นำโดย  ผอ.ผุดผ่อง  บาลลา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าช้าง นายไพบูลญ์  เข็มทอง ,ผอ.พิทักษ์  เวชศิลปคอง  อดีตประธานเครือข่ายดอกลำดวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนิสวนอ้อย ,ผอ.พิพัฒน์  จันทรา ประธานเครือข่ายดอกลำดวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า, ผอ.วัชรพล  บุญน้อม ประธานเครือข่ายบูรพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ,ผอ.สมศักดิ์  ศรีสุข ประธานเครือข่ายปางสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากะบาก,ผอ.ประทีป  มากมูล  ประธานเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ,คณะครู นักเรียนและชุมชนบ้านท่าช้าง

img_1956 img_1954 img_1951 img_1959 img_1961 img_1964 img_1992 img_1990 img_1940 img_1931

ติดต่อเรา