ค่ายรักการอ่าน(เก็บตก)

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้จัดค่ายรักการอ่านให้แก่นักเรียนชั้น อ.1 – ชั้น ป.6
ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน  2559
img_7118 img_7121 wp_20160921_10_48_57_pro wp_20160922_09_10_43_pro wp_20160922_09_30_05_pro wp_20160922_09_34_18_pro wp_20160922_10_05_49_pro wp_20160922_10_06_07_pro wp_20160922_10_13_28_pro wp_20160923_16_00_06_pro

Message us