ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และได้ให้ผู้ปกครองได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

009

    005

006

007

 

008  

010

004

33

44

011

013 

ติดต่อเรา