ประดับผ้าไว้ทุกข์

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ร่วมกันประดับผ้าขาว – ดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่  18  ตุลาคม  2559
img_1906 img_1914 img_1921
img_1968 img_1972 img_1991 img_1995 img_2004 img_2006

img_1953

ติดต่อเรา