การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เวทีไทย”

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เวทีไทย” ประจำปี ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

a1

a2

 

ติดต่อ สพป.สก.1