แจกโบว์ไว้ทุกข์

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่  20  ตุลาคม  2559

25591023_2150 25591023_1318

25591023_1138

25591023_4077

25591023_3530

25591023_3244
25591023_4871

ติดต่อเรา